Integracja i edukacja uchodźczyń

Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości wraz ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa od kwietnia 2012 rozpoczynają realizację projektu „Integracja i edukacja uchodźczyń”. Zadania przewidziane do realizacji w projekcie koncentrują się wokół zagadnienia integracji kobiet ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce poprzez podniesienie ich kompetencji i umiejętności, a także działań na rzecz dialogu międzykulturowego. W projekcie udział wezmą mieszkanki ośrodka dla uchodźczyń na warszawskim Targówku, ich dzieci a także przedstawiciele społeczeństwa przyjmującego.

Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości od dawna wspiera kobiety w ich problemach życia codziennego. Niniejszy projekt skierowany jest do uchodźczyń i ich dzieci, które doświadczyły w życiu tyle bólu i cierpienia spowodowanego dyskryminującym traktowaniem, psychicznym prześladowaniem i przemocą, że powinny zostać zrozumiane w Polsce.
Kobietom w krajach ich pochodzenia zakazuje się edukacji, podejmowania zatrudnienia a w ekstremalnych wypadkach nawet opuszczania domu bez zgody mężczyzny. W krajach afrykańskich stają się ofiarami lokalnych rytuałów. Dla wielu z nich jedynym ratunkiem jest ucieczka z kraju ojczystego. Dlatego to właśnie kobiety i dziewczęta stanowią tak duży odsetek wśród osób ubierających się o nadanie statusu uchodźcy.

Bardzo ważnym elementem determinującym przystosowanie się do życia w nowych warunkach zarówno ekonomicznych, społecznych jak i kulturowych jest możliwość udziału uchodźczyń w programie integracyjnym oferowanym przez państwo przyjmujące. Wychodząc naprzeciw potrzebom uchodźczyń proponujemy im udział w projekcie „Integracja i edukacja uchodźczyń”, w ramach którego mogą nabyć wiele praktycznych umiejętności m.in. z zakresu tworzenia sztuki użytkowej i sprzedaży wytworzonych przedmiotów przez internet. Zajęcie to można wykonywać w dowolnym miejscu i czasie, dzięki czemu kobiety będą mogły pogodzić opiekę nad dziećmi z uzyskiwaniem dochodów. Umiejętności artystyczne są szansą nie tylko dla kobiet posiadających małoletnie dzieci, ale przede wszystkim dla wszystkich pań, które chcą rozpocząć lepsze życie w Polsce.

Beneficjentki wezmą udział w różnorodnych warsztatach m.in. technik decoupage, patchwork, tworzenia biżuterii. Poznają obsługę komputera pod kątem sprzedaży internetowej, wezmą udział w warsztatach ABC w Polsce, warsztatach z historii i kultury państwa przyjmującego.

W czasie kiedy uczestniczki zajęć będą zdobywać umiejętności i wiedzę, ich dzieci pod okiem animatorów będą brać udział w różnorakich zajęciach edukacyjnych. Z okazji Dnia Dziecka odbędzie się międzykulturowy piknik w ośrodku na warszawskim Targówku, w którym wezmą udział dzieci różnych narodowości (również dzieci spoza ośrodka w tym dzieci polskie). W programie zaplanowane są m.in. występy muzycznego zespołu wietnamskiego, teatrzyk „Bajka o Czerwonym Kapturku”, występy iluzjonisty, integracyjne gry zespołowe, malowanie twarzy.

Podczas trwania projektu będą również organizowane Dni Kultury Kaukaskiej i Arabskiej, które będą okazją do rozwoju dialogu międzykulturowego, zaś na zakończenie projektu odbędzie się konferencja podsumowująca projekt. Konferencja przybliży efekty pracy beneficjentek projektu szerszej grupie społecznej. Jej celem jest również uwrażliwienie uczestników na problemy uchodźców a także popularyzacja działań zmierzających do integracji uchodźców z Polską. Konferencja ma na celu przerwanie nieufność do uchodźców, która wciąż istnieje w polskim społeczeństwie i wynika z wielu uogólnień i stereotypów. Jej rolą jest również promowanie postaw tolerancji i solidarności międzyludzkiej oraz popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt realizowany jest przez Fundację Edukacji i Przedsiębiorczości w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa.
Projekt “Integracja i edukacja uchodźczyń” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa.

Projekt i realizacja strony - Jerzy Zgorzelski
fot. Takver, lic. CC BY-SA 2.0